Vicar Rank Genealogy Pages

History of the Arosenius and Floderus families and their near and very far relatives

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 1 till 50 av 48,671

      1 2 3 4 5 ... 974» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Versteegh, Trygve GERARD (I135972)
 
2 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Versteegh, Trygve GERARD (I135972)
 
3

Hans i det yttre obemärkta liv innefattas i de vanliga befordringarna inom Uppsala universitet, vid vilket han större delen av sitt liv tjänstgjorde som lärare. Student i Uppsala 1738 och filosofie magister där 1743, utnämndes han 1752 till docent i grekiska litteraturen. Fem år därefter befordrades han till adjunkt och 1762 till professor i grekiska, blev 1779 kyrkoherde över gamla Uppsala, insattes 1773 i Bibelkommissionen och kallades 1786 till ledamot av Vitterhetsakademien. Efter fjorton års sjuklighet så avled han 1789.

Hans blygsamhet, i sitt slag lika ovanlig som hans djupa och omfattande lärdom, förmådde honom att avsäga sig både kyrkoherdetjänsten i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm och biskopsstolen i Linköpings stift, till vilka ämbeten han var kallad och av kungen redan bestämd.

Sin författareverksamhet ägnade han huvudsakligen åt akademiska disputationer och minnestal, de flesta författade på latin, i vilket språk han, liksom i grekiskan, hörde till sin tids mest lärde. Bland hans skrifter märkas, utom 153 akadememiska disputationer, för vilka han presiderade, samt tal och verser på latin, Exercilaliones philologicce in Mallhcri evangelium ejusque melaphrasis suecana1763-1771) och Versio suecana selectorum ex Pau-tinis epislolis loconim (1771-79). 
Floderus, Johannes (Johan) (I41027)
 
4
 
Forsberg, Johan Reinhold (I41745)
 
5
 
Hammarskjöld, CARL-GUSTAF Waldemar (I51304)
 
6
 
Prins Gustaf (I104853)
 
7
 
Stenbock, Catharina (I119905)
 
8
 
Sture, Sten Svantesson d y (I122254)
 
9
 
Virgin, CLAES August Mauritz (I138987)
 
10
Emma Karlsson f Nordlander. Född 1875-03-22 i Ahlafors, Hässjö (Y). [1] Död 1917-11-09 i Utansjö, Högsjö (Y). [10] Arbetarhustru.

Erik Nordlander Persson 1844-1897
f Erik Nordlander Persson. Född 1844-12-14 i Öden, Ullånger (Y). [11] Död 1897-05-26 i Alnö (Y). [12] ff Per Ersson Eriksson. Född 1817-12-11 i Undrom, Boteå (Y). [13] Död 1871-11-11 i Almsjö, Ullånger (Y). [14] Bonde i Öden, Ullånger (Y). [15]
Torpare i Almsjö, Ullånger (Y). [16]
fff Erik Danielsson. Född 1794-03-09 i Ullånger (Y). [17] Död 1876-04-14 i Almsjönäs, Ullånger (Y). [18] Bonde.
 
Nordlander, Emma (I94073)
 
11
'Han bevistade sjuåriga pommerska kriget. Ägde goda kunskaper i artilleri- och fortifikationsvetenskaperna, vari han efterlämnade en betydlig samling av honom författade och uppgjorda handskrifter och ritningar.' 
Tibell, Christoffer Johansson (I128642)
 
12
Fastighet : Norrtelje,13 
Martinsson, Hilma Kristina (I86396)
 
13
I kryptan under det Bernadotteska grakoret i Riddarholmskyrkan vilar Gustafs stoft liksom systerns och ett flertal nära släktingars; kungarna och drottningarna gravsattes i koret ovanför.
Prins Gustaf fick hedersnamnet Sångarprinsen, och är den hittills största musikbegåvningen inom ätten Bernadotte. Han studerade musik för kompositören Adolf Fredrik Lindblad och blev en utmärkt pianist och sångare. Han gjorde sig också känd som kompositör (under pseudonymen "G*****"), och mer än 50 av hans kompositioner finns bevarade: marscher, romanser och visor. Två av hans tonsättningar för manskör sjungs ofta än idag, Studentsången ("Sjungom studentens lyckliga dag") och Vårsång ("Glad såsom fågeln i morgonstunden"), båda till text av Herman Sätherberg. En tredje, Kälkbackssång, framförs av tradition en gång per år på Ultuna. Han sjöng själv ofta romanser och manskvartett med sina bröder och inbjudna studenter under prinsarnas studenttid vid Uppsala universitet, och enligt samtida vittnen hade han en mycket vacker och lyrisk tenor. En inte lika uppmärksammad sida av prinsen liv är hans djupa religiösa intresse, som ökade alltmer under åren. Som 23-åring skrev han den andliga kompositionen Mina levnadstimmar stupa, vilken sedan blev nr 451 i den Wallinska psalmboken. Tonsättaren Karl-Erik Svedlund har i sin bok De sågo himlen öppen gett ett porträtt av Prins Gustaf, hans utveckling, kristna tro och musikskapande, liksom den påverkan som friherrinnan Josephine Hamilton hade för prinsen och hans utveckling.[1] 
Prins Gustaf (I104853)
 
14
Kyrklig bana
Han blev teologie kandidat vid Uppsala universitet 1935 och prästvigdes samma år. Han blev stiftsadjunkt i Strängnäs stift 1940 och verkade som komminister i Nacka 1942-1950 innan han blev kyrkoherde i Österåker från 1950 till sin död 1955. Han var även idrottssekreterare i Svenska kyrkans diakonistyrelse 1942-1950. 
Norrby, SAMUEL Johannes (I94794)
 
15
Samtida bild av Katarina som inte har kunnat spåras i färg.
Utifrån brevväxlingen kring bröllopet mellan hennes styvdotter Katarina Vasa och Edzard av Ostfriesland 1558-59 förefaller det som om Katarina Stenbock själv inte hade så stark auktoritet vid hovet: kungen brevväxlar till exempel med sin äldsta dotter snarare än med Katarina då det gäller instruktionerna kring bröllopet, han ger henne inga självständiga uppgifter och diskuterar heller inte sin äktenskapspolitik med henne, utan ger henne endast förhållningsorder. 
Stenbock, Catharina (I119905)
 
16
Sten Stures gravmonument vid Katarina kyrka.
Följande år, 1518 ledde unionskungen Kristian II själv invasionsstyrkan som landsteg utanför Stockholm men besegrades i slaget vid Brännkyrka. Kristian gav sig inte så lätt. Nästa invasion av danskarna skedde två år senare landvägen och i större stil i januari 1520. Under befäl av Otto Krumpen trängde de över gränsen och in i Västergötland där Sten Sture ställt upp 10 000 man vid norra stranden av sjön Åsunden. Den 19 januari möttes härarna i slaget på Åsundens is vid Bogesund. Tidigt i slaget sårade ett kanonskott Sten Sture svårt, det ena knäet krossades. Förvirring utbröt och den svenska armén flydde. 
Sture, Sten Svantesson d y (I122254)
 
17
"Var en i alla hederlig man, med god karaktär, fast vänskap och sann Gudsfruktan".  
Schmidt, Ferdinand (I113875)
 
18
"wigdes i Helsingborgs Kyrcka Boo nu i Wälluf" 
Familj F43839
 
19
'Han var skicklig bl. a. i syriska, arabiska och etiopiska språken. Inrättade av riksens ständer gillade sockenmagasin i Sagu och Kimito socknar i Finland och fick därför på ständernas tillstyrkan lagmans fullmakt. Bevistade flera riksdagar och var 1756 och 1765 ledamot i ekonomi- och storskiftsdeputationerna.' 
Gezelius adl Olivecreutz, Johan (I45287)
 
20
---- 
Versteegh, Arend Nikolaus (I135924)
 
21
---------
Klädesfabrikören Johan Arosenius var på resa från Henriksmässomarknad i Örebro och rastade vid Ekeby kyrka för att taga den i betraktande. Ingen i prest- eller klockaregården var till hands för att med kyrknycklarne kunna åtfölja den unga resanden, förutom prostens dotter, den 18-åriga Lovisa. De båda unga inträda i kyrkan. Den resande betraktar det vackra templet, men under tiden hafva hans blickar lika mycket att sköta med den unga, blomstrande ciceronen. "Omsider stående emot hvarandra i koret låter främlingen sina känslor öfvergå i
ord.
Prostdotterns svallande känslor hade rott i samma båt, och hon besvarar med sitt blygsamma ja den fråga, som utgjorde prologen till ett lyckligt och långvarigt äktenskap och grundläggandet af en stor och ansedd släkt.  
Arosenius, Johannes (JANNE) GREN 5 (I11045)
 
22
---------- 
Wieslander, Magnus (I137654)
 
23
----------- 
Tersmeden adl Cedercreutz, Herman (I127068)
 
24
--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Västerås stifts herdminnen
 
Bellinus, OLAUS Stephani (I13419)
 
25
-------------------------------------------------------------------------------- 
Arborelius, OLOF Petter Ulric (I10490)
 
26
-------------------------------------------------------------------------------- 
Katarina I av Ryssland (I69202)
 
27
...i Storegård 
Familj F43789
 
28
...nu boer i Lille Västerg." 
Familj F43793
 
29
...som bo i Storegård i Ekeby" 
Familj F43798
 
30
.Professor i tyska och fonetik i Oslo. Berättade gärna ”skab-rösa” historier. Han var Norges ”mister Higgins” 
Selmer, Ernst Westerlund (I115075)
 
31
1635 tillträdde han prosteriet. Samma år var han fullmäktig på riksdagen. Då han avled redan tre år härefter finns inte mycket antecknat om honom.  
Nentzelius, Seger Segrici (I90640)
 
32
1712 - Volontär som Fältskärsgesäll vid Kungliga Lifgardet.
1713 - Befordrad till Sergeant vid Södermanlands Regemente.
1713 - Kommenderad till flottan, deltog vid skärmytslingen vid Fleseberg.
1714 - Februari. Befordrad till Fältväbel.
1718 - 26 juni. Befordrad till Regementsadjutant.
1718 - Deltagit norska fälttåget samt därunder i Fredrikshalds belägring.
1719 - Deltagit vid slaget vid Södra Stäket.
1721 - 18 februari. Befordrad till Fänrik vid Majorens Kompani, utan lön.
1723 - Placerad till Underofficers lön till år 1739, den 6 september får han sin förra fändriks lön. Sergeant.
1725 - 1 februari. Åter Fältväbelsindelning.
1732 - Arbetskommendering vid Vaxholm och Oxdjupet.
1739 - 6 september. Fick Fänriks indelning och kommenderad till Finland.
1740 - Fästningsarbete vid Willmanstrand.
1741 - Deltog i striden vid Willmanstrand, sårad i höger hand, var bland de som stred längst, tillfångatagen.
1744 - Maj. Återkommen från fångenskapen.
1747 - 18 september. Bedordrad till Löjtnant.
1747 - 24 oktober. Befordrad till Kapten med Löjtnants lön.
1750 - 17 maj. Utnämnd till Riddare av Svärdsorden.
1751 - Till hösten 1753. Arbetskommendering i Helsingfors och vid Sveaborg, samt chef vid Sveaborg.
1757 - 20 januari. Befordrad till 2:e Major.
1757 - 1 april. "Transporterad" till Oppunda Kompani där han blev chef.
1760 - 16 juni. Adlad till Pantzerhielm.
1760 - Hösten. Beordrad att omedelbart ansluta till armén i Pommern.
1761 - 5 maj. Erhöll avsked med pension, "ansågs hava varit en skicklig och god officer".


När han erhöll avsked den 5 maj år 1761 hade han tjänstegjort i den Svenska armen i 48 år.  
Holmestedt adl Pantzerhielm, Jacob Henriksson (I57375)
 
33
1720 föddes två Nils Nilsson i Kågeröd.
Hh Kågeröd (1775-1775) AI:2 uppslag 10. 
Nelsson, Nels (I90626)
 
34
1818-10-01 flyttade han från Axelvåldsmölla till Saxtorp
GID 1327.24.61300
Ottarp (M) AI:4 (1831-1839) bild 690 / sid 64 (AID: v107406a.b690.s64, NAD: SE/LLA/13301)
Halmstad (M) AI:10 (1861-1867) bild 139 / sid 135 (AID: v109673a.b139.s135, NAD: SE/LLA/13137)
Halmstad (M) AI:8 (1849-1854) bild 1230 / sid 118 (AID: v109671a.b1230.s118, NAD: SE/LLA/13137)
Oklart om han dog i Halmstad (M) eller Borgeby. 
Lundstedt, Henrik hemmansåbo (I83647)
 
35
1902 tog man släktnamnet Kåge. Det sägs det var i samband med att Nils Ivar sökte in på teaterskolan.
Nils flyttar till Helsingborg 9/11 1867 enl hfh Västra Sallerup 1866-1870 AI:14 sid 209. 
Nilsson, Nils Jönsson handlare (I92749)
 
36
2 adv = 10 dec i 1769: https://familysearch.org/learn/wiki/sv/Svensk_Helgdags_Almanacka_1769 
Familj F43564
 
37
2. Johan Jacob Bergström, f. 20 maj 1784, d 16 nov. 1841 i Vassmolösa, Ljungby socken, Kalmar län. Föräldrar: Kronofogden Aron Bergström och Agneta Regina Fries. Student i Uppsala 7 mars 1799; avlade examen till rättegångsverken 9 dec. 1800. Auskultant i Svea hovrätt 19 dec. 1800; biträde vid landskansliet i Örebro 1801—02 och var därunder jämväl förordnad att förestå landssekreteraretjänsten därstädes; e. o. notarie i Svea hovrätt 26 sept. 1804; auskultant vid Stockholms rådstuvurätt 5 okt. s. å.; e. o. notarie därstädes 9 nov. s. å.; första gången förordnad att förvalta häradshövdingeämbete 14 dec. s. å.; konstituerad att biträda hovrättens fiskaler vid föredragningen av brottmål 8 mars 1805; förestod upprepade gånger domsagor under loppet av åren 1805—10 samt år 1813 och höll därunder tjugusex ordinarie häradsting; e. o. fiskal i hovrätten 19 juni 1806; årligen förordnad till sekreterare vid sjöförsäkringsöverrätten 18 dec. 1809 t. o. m. 18 mars 1813; förestod ordinarie eller vice advokatfiskalsämbete i hovrätten 1810—12; förordnad som aktör i undersökningen om kronprins Karl Augusts död 4 juli 1810; aktör i undersökningen angående de i Stockholm 20 juni s. å. förefallna oroligheterna 5 juli s. å.; fiskal i hovrätten 8 aug. s. å.; uppförd på första förslagsrummet till Norrbottens domsaga 15 dec. 1811; borgarståndets sekreterare vid urtima riksdagen i Örebro 1812 (fullm. 17 apr.); adjungerad ledamot i Svea hovrätt 9 juni 1813; häradshövding i Södra Möre härad av Kalmar län 7 dec. s. å.; förordnad till ordförande i särskild rådhusrätt i Kalmar 27 aug. 1821; sekreterare i bondeståndet vid riksdagarna 1828—30 och 1834—35; ledamot av kommittén angående ifrågasatt anläggning av ett stuteri vid Ottenby på Öland 13 maj—18 aug. 1830; justitieombudsmannens suppleant 21 okt. 1834. 
Bergström, Johan Jacob (I15911)
 
38
582 59 Linköping 
Wåhlander, VEJNE Reinhold (I139995)
 
39
"Lysning 1893-04-23, 1893-04-30, 1893-05-07 Undertecknade anhålla, att lysning till äktenskap må för oss blifva afkunnad nästa Söndag, och försäkra vi, att för vårt äktenskap intet hinder möter slägt eller förmynderskap. Allerum den 20 april 1893 L Sjöberg Maria Christensson Vigde i Öwed" 
Familj F43383
 
40
"Odöpt. Föräldrarna babtistiskt sinnade." 
Lindahl, Ragnar Andreas (I79333)
 
41
"tre klanderfia lysninag till äktenskap avkunnats mellan modern och fadern Pål Svensson, Fjershus, vilken avled före vigseln" 
Pålsdotter, Paulina (I105187)
 
42
Dog på lasarettet i Eksjö. 
Ulfsax, Nils Johan Gerard fanjunkare, inspektor (I132150)
 
43
Enligt utslag vid Luggude H.R den 30 oktober 1881 är Elna Jönsdotter förklarad omyndig och Cantor G Sjöberg utsedd till hennes förmyndare.
Hfl: Kågeröd AI:18 (1879-1883) Bild 209 / sid 209 (AID: v110876.b209.s209, NAD: SE/LLA/13227) och Kågeröd AI:18 (1879-1883) Bild 37 / sid 32 (AID: v110876.b37.s32, NAD: SE/LLA/13227) 
Jönsdotter, Elna (I67049)
 
44
Enligt utslag vid Luggude häradsrätt den 11 april 1881 är Elna Jönsdotter förklarad för aflidne Pål Svenssons äkta hustru samt tillerkänd laga giftorätt i Pål Svenssons bo. 
Familj F43105
 
45
Anders W. är jordfäst i Westling-Öbergska släktgraven i Nya Kopparberg (Ljusnarsberg). 
Westling, Anders (I136774)
 
46
Antas omkommit 1872: Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:59 (1869-1874) Bild 173 / sid 173 (AID: v107154.b173.s173, NAD: SE/LLA/13171) 
Tengwall, Nils Peter (I126916)
 
47
Antecknad i obefintlighetsboken 1872: Höör (M) B:2 (1866-1893) bild 33 (AID: v110667.b33, NAD: SE/LLA/13185)
Höör (M) AI:10 (1862-1868) bild 256 / sid 252 (AID: v110660.b256.s252, NAD: SE/LLA/13185)
Höör (M) AI:11 (1868-1877) bild 422 / sid 417 (AID: v110661.b422.s417, NAD: SE/LLA/13185) 
Andersson, Jöns (I8960)
 
48
Arv
Fru Marie Helsingius, änka efter min mors farbror, bryggaren Daniel Helsingius, dog på vintern 1868, och mina föräldrar ärvde, jämte min morbror Jakob Helsingius, ett större kapital efter henne. Det var detta som blev placerat i fastigheten vid Slottsbacken.  
Helsingius, JACOB Michael (I54485)
 
49
Asmundtorp (M) AIIa:4 (1917-1924) Bild 920 / sid 82 (AID: v255628.b920.s82, NAD: SE/LLA/13012)
Asmundtorp (M) AIIa:6 (1925-1934) Bild 920 / sid 84 (AID: v255630.b920.s84, NAD: SE/LLA/13012) 
Johansson, Anna Margit (I63615)
 
50
Attended the French Military Academy of Saint Cyr; later wounded fighting for the Neapolitans at the Battle Of Tolentino in 1815. Became a knight of the Order of Mirza in Persia, & published a travelogue in 1825 called "Intelligence Gathered By A Swedish Officer During A Journey From Turkey To Persia". Published three works in French, "Le Tertre de Smirne", "L'Orpheline d'Argos, épisode de la révolution Greque" & "Elmas ou le Guebre Persan". In Constantinople, painted 8 watercolors that are in the National Library archives in Stockholm. Married Eliza Skene in 1840. An Officer of the French Legion d'Honneur, he was buried in the Lutheran cemetery in Athens. 
von Heidenstam, Carl Peter (I53760)
 

      1 2 3 4 5 ... 974» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Underhålls av Karl-Bertil Arosenius.

Endast genom att se bakåt kan man se framåt